Akanvirran perhekodin toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita, vahvaan ja monipuoliseen ammatilliseen osaamiseen perustuvia perhekotipalveluja 12–17 -vuotiaille huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Perustehtävämme on tarjota kodinomaiset olosuhteet, vakaat aikuissuhteet, lapsen ja nuoren tarvitsema tuki, kasvatus ja huolenpito sekä mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen kohti tasapainoista aikuisuutta. Tarjoamme myös jälkihuoltopalveluja meille sijoitetuille lapsille.

Teoreettisena pohjana ovat humanistinen ihmiskäsitys, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä seurauspedagogiikka.

Lapsen suhteiden tukeminen hänen omaan perheeseensä ja läheisiinsä on ensiarvoisen tärkeää. Perhekotisijoitus on aina väliaikainen ja suhteiden ylläpitäminen tukee lasta ja nuorta sijoituksen päättymisessä ja matkalla kohti aikuisuutta. Tämän vuoksi pidämme aktiivisesti yhteyttä lasten perheisiin ja lapset lomailevat mahdollisuuksien mukaan omissa kodeissaan.

Akanvirran perhekodin keskeisiä arvoja ovat kodinomaisuus, yksilöllisyys, kunnioitus, avoimuus, rehellisyys, lapsen oikeus lapsuuteen ja aikuisten sitoutuminen pitkäjänteiseen vaativaan kasvatustyöhön.